We're Hiring!

GENERAL ACCOUNTANT

The Coffee House - Hồ Chí Minh - Finance & Accounting Full-time

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 

 1. Chịu trách nhiệm về các hoạt động kế toán và các chính sách để đảm bảo tính hiệu quả của các nhóm kế toán chuyên môn (“phạm vi quản lý”) bao gồm nhóm quản lý TSCĐ ; nhóm kế toán chi phí ; nhóm kế toán thuế và doanh thu, hàng tồn kho, giá thành

  2. Chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách và quy trình/thủ tục kế toán theo chế độ kế toán hiện hành (VAS) trong phạm vi quản lý;

  3. Chịu trách nhiệm phối hợp với TBP.KT lập và xem xét các báo cáo theo quy định của pháp luật theo phạm vi quản lý (gồm báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng năm, và báo cáo thống kê hàng tháng, vv)

  4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết

  5. Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

  6. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

  7.Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT - TV

  8. Phụ trách theo dõi và quản lý các khoản vay dài hạn ngắn hạn

 

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

 

 1. Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát sinh sai

  2. Yêu cầu trực tiếp kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời đầy đủ theo quy định

  3. Lập báo cáo đúng hạn và độ sai sót thấp

  4. Làm việc với các cơ quan chức năng và đối tác bên ngoài như kiểm toán độc lập, cơ quan thuế..

 

YÊU CẦU:

 

Trình độ/chuyên ngành: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán; có kiến thức toàn diện về lĩnh vực kế toán tài chính.

Kinh nghiệm : Trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tại vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm việc trong mảng bán lẻ

Kỹ năng:
 - Tiếng Anh tốt (giao tiếp và viết)
 - Thành thạo MS Office. Đặc biệt, bắt buộc phải có kiến thức tốt về Excel, các phần mềm kế toán và ERP.
 - Có thể điều hành và quản lý một nhóm từ ít nhất 3 người trở lên một cách hiệu quả.
 - Tự tin xử lý và làm việc với khối lượng dữ liệu lớn; có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề
 - Linh hoạt và dễ thích nghi với thay đổi; Nhanh chóng và tháo vát trong mọi tinh huống để công việc được hoàn thành đúng hạn. Làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
- Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo; Có óc tổ chức và suy nghĩ có tính chiến lược
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện công việc của cấp dưới và có hướng dẫn kịp thời.

Kiến thức: Chuẩn mực, hệ thống kế toán Việt Nam

Chia sẻ:

Lương: 0 VNĐ

Địa điểm phỏng vấn: The Coffee House - Hồ Chí Minh

Phòng ban: Finance & Accounting

Hạn nộp hồ sơ: 07/09 — 07/10/2020

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Apply