We're Hiring!

Mô tả công việc

I. Trách nhiệm chính:

1. Lên kế hoạch Mua hàng & Cung ứng

- Lên kế hoạch Mua hàng: Phối hợp và nhận các dữ liệu với các bộ phận Kinh doanh và Xây Dựng Cửa hàng nhằm tính toán Nguyên vật liệu cần thiết để cung ứng;

- Lên kế hoạch Cung ứng: Tính toán kế hoạch điều phối hàng về từng cửa hàng theo từng nhóm hàng về thời gian, loại hàng, số lượng;

- Theo dõi doanh số và tiêu thụ thực tế so với Kế hoạch để có điều chỉnh hợp lí;

- Thực hiện các báo cáo tổng hợp số liệu thực tế về Mua hàng, Tồn Kho, Điều phối và Sử dụng so với Kế hoạch.

2. Quản lý Dữ liệu

- Chịu trách nhiệm cho độ chính xác và mức độ realtime của stock nhập và xuất trên hệ thống; 

- Đối chiếu mỗi ngày với Nhà cung cấp đảm bảo không có sai lệch số liệu giữa 2 bên;

- Sáng tạo, tìm tòi và đề xuất các giải pháp về hệ thống để tiết kiệm nguồn nhân lực và thời gian xử lí đơn hàng.

II. Yêu cầu kinh nghiệm:

- 1-2 năm kinh nghiệm Planning, đặc biệt mảng F&B và nhóm hàng hóa Thực phẩm;

- Nhạy bén về số liệu và có tư duy hệ thống;

- Kĩ năng giao tiếp, thương lượng tốt.

Chia sẻ:

Lương: 0 VNĐ

Địa điểm phỏng vấn: The Coffee House - Hồ Chí Minh, Văn phòng The Coffee House - tầng 7, toà nhà IMC, 62 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.HCM

Phòng ban: Supply Chain Management

Hạn nộp hồ sơ: 15/05 — 30/06/2020

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển