We're Hiring!

Payable Accountant (Tài sản Cố định)

The Coffee House - Hồ Chí Minh - Finance & Accounting Full-time

Mô tả công việc

1. TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

Nhận chứng từ và hạch toán Oracle, nhập file theo dõi công nợ và thanh toán, gán mã tài sản, in thẻ tài sản và lưu cùng bộ chứng từ;

Nhận biên bản bàn giao, điều chuyển tài sản theo đúng mục trên biên bản. In, cập nhật và lưu cùng thẻ tài sản ban đầu;

Nhận đề nghị thanh lý tài sản cố định (TSCĐ), tiến hành thanh lý trên hệ thống, lưu chứng từ vào bộ thẻ tài sản ban đầu;

Đối chiếu file theo dõi công nợ của bộ phận mở cửa hàng mới;

Nhận chứng từ và ghi tăng giá trị tài sản trên hệ thống, cập nhật lại thời gian khấu hao cho tài sản, lưu chứng từ theo thẻ tài sản ban đầu;

Chạy khấu hao và phân bổ vô chi phí, check sổ chi tiết tài sản/ công cụ dụng cụ với sổ sách;

Kiểm kê chi tiết TS theo mã barcode, cập nhật thông tin lên hệ thống DNE và Oracle;

Các công việc liên quan theo sự sắp xếp của quản lý trực tiếp.

 

2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán; có kiến thức về lĩnh vực kế toán tài chính;

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kế toán thanh toán hoặc kế toán tổng hợp. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong mảng bán lẻ hoặc chuỗi cửa hàng, có hiểu biết sâu mảng kế toán về các khoản TSCĐ;

- Thành thạo MS Excel, ưu tiên biết các phần mềm kế toán, ERP (Oracle, SAP…);

- Có kỹ năng đàm phán với nhà cung cấp để giãn công nợ;

- Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với các liên phòng ban liên quan;

- Linh hoạt và dễ thích nghi với sự thay đổi;

- Cẩn thận, có tinh thần học hỏi và chịu khó trong công việc.

 

 

Chia sẻ:

Lương: 0 VNĐ

Địa điểm phỏng vấn: The Coffee House - Hồ Chí Minh

Phòng ban: Finance & Accounting

Hạn nộp hồ sơ: 02/01 — 30/09/2020

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Apply