We're Hiring!

Mô tả công việc

I. TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

1. Quản lý kế hoạch

Dẫn dắt việc thiết lập, cải tiến, điều chỉnh quy trình và công cụ lập Kế hoạch mua hàng, Kế hoạch điều phối;


2. Quản lí Tồn Kho & Đối tác 3PL

- Chịu trách nhiệm cho việc kiểm soát, đánh giá, kết nối với đối tác Kho & Logistic về chi phí và chất lượng dịch vụ;

- Audit hàng tuần để đảm bảo tồn kho về số lượng và chất lượng;

- Chịu trách nhiệm chính trong công tác kiểm kê cuối tháng;

- Tìm kiếm các giải pháp về hạ tầng & phương tiện Kho & Logistic để không ngừng cải tiến vận hành và tối ưu chi phí;


3. Quản lí Dữ Liệu

- Kiểm soát Master Data trên hệ thống;

- Chịu trách nhiệm cho độ chính xác và mức độ realtime của stock nhập và xuất trên hệ thống;

- Sáng tạo, tìm tòi và đề xuất các giải pháp về hệ thống để tiết kiệm nguồn nhân lực và thời gian xử lí đơn hàng.


4. Kiểm soát và Tối ưu chi phí

- Chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát tồn kho và sử dụng tiêu hao tại cửa hàng không vượt định mức;

- Thực hiện các báo cáo định kì theo ngày/tuần/tháng.


II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Ít nhất 5-6 năm làm việc mảng Planning, đặc biệt trong lĩnh vực F&B, các nhóm hàng hóa Thực phẩm;

- Nhạy bén về số liệu, có tư duy hệ thống, quy trình, tối ưu;

- Kỹ năng quản lí đội nhóm;

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng tốt.

Chia sẻ:

Lương: 0 VNĐ

Địa điểm phỏng vấn: The Coffee House - Hồ Chí Minh, Văn phòng The Coffee House - tầng 7, toà nhà IMC, 62 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.HCM

Phòng ban: Supply Chain Management

Hạn nộp hồ sơ: 07/02 — 31/03/2020

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển