We're Hiring!

Sales & Account Receivable Team Leader

- Finance & Accounting Full-time

Mô tả công việc

I. Trách nhiệm chính:

1. Công việc hàng ngày:

 • Kiểm tra, đối chiếu doanh thu bán hàng trên hệ thống Phần mềm bán hàng (Odoo), đảm bảo số liệu đúng trước khi đồng bộ về Phần mềm kế toán (Oracle);
 • Kiểm tra xuất hóa đơn trên các phần mềm xuất hóa đơn điện tử. Tách hóa đơn, bảng kê đầu ra cho các Chi Nhánh, đối chiếu doanh thu từng chi nhánh để đảm bảo số liệu đúng cho Báo Cáo Thuế;
 • Theo dõi doanh thu và công nợ của các cửa hàng. Đảm bảo tiền bán hàng nộp về đúng, đủ và kịp thời;
 • Theo dõi chi tiết các khoản phải thu của khách hàng (khác cửa hàng) theo từng chứng từ nhận nợ và thanh toán;
 • Kiểm tra, theo dõi và ghi chép các khoản giảm nợ phải thu bao gồm chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá, hàng bán bị trả lại;
 • Đối chiếu số liệu với số liệu Kế toán thanh toán, với bộ phận bán hàng…
 • Kiểm tra đối chiếu và cung cấp thông tin cho các bộ phận có liên quan trong quá trình xử lý các nghiệp vụ tính lương, thưởng cho nhân viên hay chiết khấu cho khách hàng. Cung cấp báo cáo về doanh thu cho khách hàng và các bộ phân nếu có yêu cầu;
 •  Lưu trữ chứng từ kế toán và các tài liệu kế toán theo đúng quy định của công ty;
 • Một số công việc khác khi có yêu cầu.

2. Công việc định kỳ:

 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết các khoản phải thu nhằm đảm bảo số liệu được ghi chép đầy đủ và chính xác;
 • Lập/ in bảng tổng hợp chi tiết các khoản phải thu nhằm đảm bảo số liệu của kế toán tổng hợp;
 • Tổng hợp tình hình doanh thu số bán chịu cho khách hàng, các khoản giảm trừ đã chấp thuận cho khách hàng để đối chiếu với các phần hành khác có liên quan;
 • Gửi thư đối chiếu nợ phải thu theo định kì;
 • Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc lập báo cáo tài chính;
 • Chịu trách nhiệm cung cấp số liệu, giải trình về doanh thu khi có Thanh tra, kiểm tra của các Cơ quan có thẩm quyền.

3. Báo cáo:

 • Bảng tổng hợp chi tiết các khoản phải thu;
 • Báo cáo nợ phải thu theo tuổi nợ;
 • Báo cáo các khoản nợ phải thu khó đòi cần xử lý xoá sổ hay cần lập dự phòng;
 • Các báo cáo khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

II. Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toánl;
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lí team Kế toán phải thu;
 • Có kinh nghiệm làm việc ở các Công ty bán lẻ;
 • Có kinh nghiệm về hệ thống phần mềm: Oracle, Odoo,..là một lợi thế;
 • Vui vẻ, hòa đồng;
 • Có kinh nghiệm quản lí.
Chia sẻ:

Lương: 0 VNĐ

Địa điểm phỏng vấn:

Phòng ban: Finance & Accounting

Hạn nộp hồ sơ: 22/05 — 30/06/2020

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển